Unitied

Unitied

Một trò chơi câu đố thư giãn và tối giản

Unitied là một trò chơi câu đố tối giản và thư giãn. Mục tiêu đơn giản là hoàn thành tất cả các khối.
Bạn làm như vậy bằng cách di chuyển tất cả các khối theo một hướng: lên, trái, xuống hoặc phải.
Các khối phải sử dụng lẫn nhau để có thể kết thúc.

Có 50 cấp độ, tăng độ khó.

Unitied Video Trailer or Demo

Quảng Cáo

Download Unitied 2023.09.16 APK

Unitied 2023.09.16
Giá : $1.49 Free
Phiên Bản Hiện Tại: 2023.09.16
Cài Đặt: 5000
Xếp Hạng Trung Bình: aggregate Rating (4.7 out of 5)
Người Dùng Xếp Hạng: 130
Yêu Cầu: Android 4.4+
Xếp Hạng Nội Dung: Everyone
Tên Gói Hàng: com.PeterHijma.unitied
Quảng Cáo

What's New in Unitied 2023.09.16

    Unitied is free now, with some ads.